SMTP คืออะไร

SMTP คืออะไร

Written by admin

18 เมษายน 2021

SMTP คืออะไร

AdsSMTP (Simple Mail Transfer Protocol) คือ แอปพลิเคชันที่มีจุดประสงค์หลักในการส่งรับและ / หรือส่งต่ออีเมลขาออกระหว่างผู้ส่งและผู้รับอีเมล 

SMTP Server จะมีที่อยู่ที่สามารถกำหนดโดยโปรแกรมรับส่งเมลหรือแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานและโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบ smtp.serveraddress.com (ตัวอย่างเช่นที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของ Gmail คือ smtp.gmail.com และ Twilio SendGrid คือ smtp.sendgrid.com โดยทั่วไปคุณสามารถค้นหาที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของคุณได้ในส่วนบัญชีหรือการตั้งค่าของโปรแกรมรับส่งเมลของคุณ)

เมื่อคุณส่งอีเมลเซิร์ฟเวอร์ SMTP จะประมวลผลอีเมลของคุณตัดสินใจว่าจะส่งข้อความถึงเซิร์ฟเวอร์ใดและส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นอีกครั้ง ผู้ให้บริการกล่องจดหมายของผู้รับเช่น Gmail หรือ AOL จะดาวน์โหลดข้อความและวางไว้ในกล่องจดหมายของผู้รับ

Adsทำเว็บไซต์บริษัท ออกแบบเว็บไซต์บริษัท ราคาถูก เว็บไซต์แสดงโปรไฟล์บริษัท ทำเว็บไซต์องค์กร ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ทั้งระบบ ทีมงานมืออาชีพที่ใส่ใจคุณ

Aoo Studio Digital 2U ให้บริการรับวางระบบ ไอที ซัพพอร์ต การตลาดดิจิตอล ทำเว็บไซต์ One Page ทำเว็บไซต์บริษัท

zixzax ทำเว็บไซต์ - ออกแบบเว็บไซต์ - ตัวอย่างเว็บไซต์

[ccpw id=”844″]

[cryptopack id=”834″]

บทความที่เกี่ยวข้อง

Mail server คืออะไร

Mail Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)ที่ทําหน้าที่ให้บริการรับ-ส่ง และจัดเก็บ email ของบุคคลหรือองค์กร โดย mail server สามารถตั้ง

Dovecot คืออะไร

Dovecot คือ อีเมลเซิร์ฟเวอร์ IMAP และ POP3 แบบโอเพนซอร์ส สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux / UNIX  โดย...

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

SQL Injection คืออะไร ?

SQL Injection คืออะไร ?

SQL Injection เป็นเทคนิคการโจมตีที่ใช้เทคโนโลยี SQL เพื่อโจมตีฐานข้อมูลของระบบ...

Non-Fungible Token (NFT) คืออะไร

Non-Fungible Token (NFT) คืออะไร

NFT (Non-Fungible Token) คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่แสดงถึงวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ศิลปะ ดนตรี...

P2P (Peer-To-Peer) คืออะไร

P2P (Peer-To-Peer) คืออะไร

peer to peer network (P2P) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ธรรมดา เกิดขึ้นครั้งแรกในปลายทศวรรษ...

Internet of Things (IOT) คืออะไร?

Internet of Things (IOT) คืออะไร?

บทนำสั้นๆ เกี่ยวกับ Internet of Things (IOT) อนาคตของ IOT : สิ่งที่เราคาดหวังได้จากมัน Internet of Things คือ...

0 ความคิดเห็น