SQL Injection คืออะไร ?

SQL Injection คืออะไร ?

SQL Injection เป็นเทคนิคการโจมตีที่ใช้เทคโนโลยี SQL เพื่อโจมตีฐานข้อมูลของระบบ เป็นการกรอกข้อมูลโจมตีโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการตรวจสอบจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การโจมตีด้วย SQL Injection เป็นอันตรายมากเนื่องจากผู้โจมตีสามารถสั่งคำสั่ง SQL ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังฐานข้อมูล...
สอนเขียน Shell Script พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

สอนเขียน Shell Script พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

Shell Script เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้สำหรับสร้างสคริปต์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Unix-based อื่นๆ เช่น macOS, FreeBSD, ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานอัตโนมัติหรือเรียกใช้คำสั่งต่างๆ โดยอัตโนมัติผ่านการรันสคริปต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น...
Active Directory Domain Services (AD DS)

Active Directory Domain Services (AD DS)

Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) คืออะไร ? Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) เป็นบทบาทเซิร์ฟเวอร์ใน Active Directory ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรจากเครือข่าย...
P2P (Peer-To-Peer) คืออะไร

P2P (Peer-To-Peer) คืออะไร

peer to peer network (P2P) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ธรรมดา เกิดขึ้นครั้งแรกในปลายทศวรรษ 1970 ที่นี่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องทำหน้าที่เป็นโหนดสำหรับการแชร์ไฟล์ภายในเครือข่ายที่มีรูปแบบ ที่นี่แต่ละโหนดทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์...
Network topology คืออะไร ?

Network topology คืออะไร ?

Network topology (โทโพโลยีเครือข่าย) คือโครงสร้างทอพอโลยีของเครือข่ายและอาจอธิบายได้ทางกายภาพหรือทางตรรกะ เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟ...