shell script (เชลล์ สคริปต์) คืออะไร

shell script (เชลล์ สคริปท์) คืออะไร-ssh

Written by admin

CLI

28 มีนาคม 2021

shell script (เชลล์ สคริปต์) คืออะไร

Adsshell script (เชลล์ สคริปต์) คือ โปรแกรมหน่ึงบนระบบ unix/linux ซึ่ง shell script ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (interface) ระหว่างผู้ใช้กับระบบปฏิบัติการunix/linux (เคอร์เนล)ซึ่ง Shell ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของเคอร์เนล แต่ใช้เคอร์เนลในการประมวลผล ผู้ใช้สามารถสั่งงานระบบปฏิบัติการได้โดยผ่านทาง secure shell เท่านั้น โปรแกรม Secure Shell ยังมีคุณสมบัติของ Shell Programming Language ทำให้ผู้ใช้สามารถนำคำสั่งต่างๆ ของ Shell มาเขียนโปรแกรมเก็บเป็นไฟล์ไว้ได้ เรียกว่า “shell script (เชลล์ สคริปต์)”

ตัวอย่างไฟล์ shell sript (เชลล์ สคริปต์)

#!/bin/bash
# Aoo Basic installation wrapper # Version 1.0.0.5
# Script Developed by Apivat Pattana-Anurak
# SysAdmin & Programmer # Thailand # Bangkok
# https://www.aoostudio.com

################## Step1 basic install & update ####################
# install
yum install screen -y
yum -y install epel-release
yum install net-tools -y
yum install whois -y

# update os
yum -y update

การเขียนเชลล์สคริปท์ (Shell Scripting)

ประเภทของ Shell (เชลล์)ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

  • Bourne shell (/bin/sh) เป็น Shell ในยุคแรกๆ ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย มีการกาหนดโครงสร้างภาษาคล้าย ๆกับภาษาอัลกอ(AlgoLanguage)สามารถเขียนเป็น shellscript ได้ และยังเป็นเชลลม์าตราฐานที่มีในระบบปฏิบัติการย Unix ทุกตyวและยังสามารถย้าย shell script ไปยัง Unix ระบบอื่นได้โดยไม่ต้องแก้ไขสคริปท์ Bourne shell จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ $ ”
  • C shell (/bin/csh) เป็น Shell ที่พัฒนาข้ึนมาหลังจาก Bourne shell มีรูปแบบคำสั่งและไวยากรณ์เหมือนกับภาษาซี (C Language) มีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย สะดวก อีกทั้งยังสามารถควบคุมการไหลของข้อมูลได้ดีกว่า Bourneshell และยังมีความสามารถในการ เรียกใช้คำสั่งท่ีใช้ไ้ปแล้ว C shel จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ % ”
  • Kornshell คอร์นเชลล์ (/bin/ksh) เป็น shell ที่พัฒนามาจากต้นแบบของ Bourneshell และ CShell สามารถทางานใน function ของ Bourne shell ได้ทกอย่าง การเขียน shell script ทำได้ง่าย และรัดกุมข้ึน สามารถนำคำสั่งที่ใช้ไปแล้ว กลับมา execute ใหม่ได้ ถือได้ว่า Korn shell เป็นการรวมเอาข้อดีของ Bourneshell และ CShell เข้ามาไว้ด้วยกัน แต่ไม่ได้มีในUNIX ทุกตัว Kornshell จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ $ ”
  • Bourne again shell หรือ bash (แบช)  /bin/bash หรือ /usr/local/bin/bash เป็นการเอา Bourne shell กลับมาพัฒนาใหม่ ทำให้สามารถทำงานแบบ line editing ได้ และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกหลายอย่าง bashshell น้ีไม่ใช่มาตรฐานของ Unix Shell แต่เป็น default shell ของ linux ในปัจจุบัน Bash จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ # หรือ $ ”
Adsทำเว็บไซต์บริษัท ออกแบบเว็บไซต์บริษัท ราคาถูก เว็บไซต์แสดงโปรไฟล์บริษัท ทำเว็บไซต์องค์กร ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ทั้งระบบ ทีมงานมืออาชีพที่ใส่ใจคุณ

Aoo Studio Digital 2U ให้บริการรับวางระบบ ไอที ซัพพอร์ต การตลาดดิจิตอล ทำเว็บไซต์ One Page ทำเว็บไซต์บริษัท

zixzax ทำเว็บไซต์ - ออกแบบเว็บไซต์ - ตัวอย่างเว็บไซต์

[ccpw id=”844″]

[cryptopack id=”834″]

บทความที่เกี่ยวข้อง

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) คืออะไร

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) คือ แพคเกจพิเศษที่สร้างโดย Fedora ที่สร้างรักษาและจัดการชุดแพ็คเกจเพิ่มเติมคุณภาพสูงสำหรับ Enterp

Windows Terminal คืออะไร ?

Windows Terminal คือ แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้เครื่องมือคำสั่ง Command Line และ Shell เช่น Secure Shell, Command Prompt, PowerShell และ WSL

Basic Network Commands คำสั่ง Network พื้นฐาน ที่ผู้ดูแลระบบควรรู้

ในบทความนี้เราจะพูดถึง Basic Network Commands (คำสั่ง Network พื้นฐาน ที่ผู้ดูแลระบบควรรู้) และทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของเครือข่าย(Network) สำหรับ

PowerShell คืออะไร

PowerShell คือ Application สำหรับรับคำสั่งและภาษาสคริปต์ที่สร้างขึ้นบน .NET ซึ่ง PowerShell...

sudo คืออะไร ?

sudo (ซูโด)คือ คำสั่งอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้รันคำสั่งเป็นผู้ใช้ superuser...

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

SQL Injection คืออะไร ?

SQL Injection คืออะไร ?

SQL Injection เป็นเทคนิคการโจมตีที่ใช้เทคโนโลยี SQL เพื่อโจมตีฐานข้อมูลของระบบ...

Non-Fungible Token (NFT) คืออะไร

Non-Fungible Token (NFT) คืออะไร

NFT (Non-Fungible Token) คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่แสดงถึงวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ศิลปะ ดนตรี...

P2P (Peer-To-Peer) คืออะไร

P2P (Peer-To-Peer) คืออะไร

peer to peer network (P2P) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ธรรมดา เกิดขึ้นครั้งแรกในปลายทศวรรษ...

Internet of Things (IOT) คืออะไร?

Internet of Things (IOT) คืออะไร?

บทนำสั้นๆ เกี่ยวกับ Internet of Things (IOT) อนาคตของ IOT : สิ่งที่เราคาดหวังได้จากมัน Internet of Things คือ...

0 ความคิดเห็น