shell script (เชลล์ สคริปท์) คืออะไร-ssh

shell script (เชลล์ สคริปต์) คืออะไร

shell script (เชลล์ สคริปต์) คือ โปรแกรมหน่ึงบนระบบ unix/linux ซึ่ง shell script ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (interface) ระหว่างผู้ใช้กับระบบปฏิบัติการunix/linux (เคอร์เนล)ซึ่ง Shell ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของเคอร์เนล แต่ใช้เคอร์เนลในการประมวลผล ผู้ใช้สามารถสั่งงานระบบปฏิบัติการได้โดยผ่านทาง secure shell เท่านั้น โปรแกรม Secure Shell ยังมีคุณสมบัติของ Shell Programming Language ทำให้ผู้ใช้สามารถนำคำสั่งต่างๆ ของ Shell มาเขียนโปรแกรมเก็บเป็นไฟล์ไว้ได้ เรียกว่า “shell script (เชลล์ สคริปต์)”

ตัวอย่างไฟล์ shell sript (เชลล์ สคริปต์)

#!/bin/bash
# Aoo Basic installation wrapper # Version 1.0.0.5
# Script Developed by Apivat Pattana-Anurak
# SysAdmin & Programmer # Thailand # Bangkok
# https://www.aoostudio.com

################## Step1 basic install & update ####################
# install
yum install screen -y
yum -y install epel-release
yum install net-tools -y
yum install whois -y

# update os
yum -y update

การเขียนเชลล์สคริปท์ (Shell Scripting)

ประเภทของ Shell (เชลล์)ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

  • Bourne shell (/bin/sh) เป็น Shell ในยุคแรกๆ ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย มีการกาหนดโครงสร้างภาษาคล้าย ๆกับภาษาอัลกอ(AlgoLanguage)สามารถเขียนเป็น shellscript ได้ และยังเป็นเชลลม์าตราฐานที่มีในระบบปฏิบัติการย Unix ทุกตyวและยังสามารถย้าย shell script ไปยัง Unix ระบบอื่นได้โดยไม่ต้องแก้ไขสคริปท์ Bourne shell จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ $ ”
  • C shell (/bin/csh) เป็น Shell ที่พัฒนาข้ึนมาหลังจาก Bourne shell มีรูปแบบคำสั่งและไวยากรณ์เหมือนกับภาษาซี (C Language) มีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย สะดวก อีกทั้งยังสามารถควบคุมการไหลของข้อมูลได้ดีกว่า Bourneshell และยังมีความสามารถในการ เรียกใช้คำสั่งท่ีใช้ไ้ปแล้ว C shel จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ % ”
  • Kornshell คอร์นเชลล์ (/bin/ksh) เป็น shell ที่พัฒนามาจากต้นแบบของ Bourneshell และ CShell สามารถทางานใน function ของ Bourne shell ได้ทกอย่าง การเขียน shell script ทำได้ง่าย และรัดกุมข้ึน สามารถนำคำสั่งที่ใช้ไปแล้ว กลับมา execute ใหม่ได้ ถือได้ว่า Korn shell เป็นการรวมเอาข้อดีของ Bourneshell และ CShell เข้ามาไว้ด้วยกัน แต่ไม่ได้มีในUNIX ทุกตัว Kornshell จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ $ ”
  • Bourne again shell หรือ bash (แบช)  /bin/bash หรือ /usr/local/bin/bash เป็นการเอา Bourne shell กลับมาพัฒนาใหม่ ทำให้สามารถทำงานแบบ line editing ได้ และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกหลายอย่าง bashshell น้ีไม่ใช่มาตรฐานของ Unix Shell แต่เป็น default shell ของ linux ในปัจจุบัน Bash จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ # หรือ $ ”

CLI

March 28, 2021

ads aoostudio สนใจลงลงโฆษณา
ads aoostudio สนใจลงลงโฆษณา
zixzax ทำเว็บไซต์ - ออกแบบเว็บไซต์ - ตัวอย่างเว็บไซต์

Aoo Studio รับทำเว็บไซต์

Zixzax.net ให้บริการออกแบบเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์เขียนบทความได้ เว็บไซต์ท่องเที่ยว เว็บไซต์จองที่พัก ทำเว็บไซต์ขายของ ออกแบบตามใจคุณ แถมฟรี SSL Certicate
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : www.zixzax.netTraceroute คืออะไร

Traceroute คืออะไร

Traceroute เป็นเครื่องมือวินิจฉัยเครือข่ายที่ใช้ในการติดตามเส้นทางแบบเรียลไทม์ที่ส่งโดยแพ็กเก็ตบนเครือข่าย IP จากต้นทางไปยังปลายทาง โดยรายงานที่อยู่ IP ของเราเตอร์ทั้งหมดที่ส่ง Ping ระหว่างนั้น Traceroute...

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) คืออะไร

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) คืออะไร

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) คือ แพคเกจพิเศษที่สร้างโดย Fedora ที่สร้างรักษาและจัดการชุดแพ็คเกจเพิ่มเติมคุณภาพสูงสำหรับ Enterp

Windows Terminal คืออะไร ?

Windows Terminal คืออะไร ?

Windows Terminal คือ แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้เครื่องมือคำสั่ง Command Line และ Shell เช่น Secure Shell, Command Prompt, PowerShell และ WSL

PowerShell คืออะไร

PowerShell คืออะไร

PowerShell คือ Application สำหรับรับคำสั่งและภาษาสคริปต์ที่สร้างขึ้นบน .NET ซึ่ง PowerShell ช่วยให้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานสามารถทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจัดการระบบปฏิบัติการ (Linux, macOS และ Windows) และกระบวนการต่างๆ คำสั่ง PowerShell...

การเขียนเชลล์สคริปท์ (Shell Scripting)

การเขียนเชลล์สคริปท์ (Shell Scripting)

การเขียนเชลล์สคริปท์ (Shell Scripting) เริ่มต้นเขียนเชลล์สคริปต์ Hello World สร้างไฟล์ Shell Script ด้วยคำสั่ง vi firstscript.sh #  1 # My first shell script (Hello World)  2 #!/bin/bash 3 clear 4 echo "Hello World ! " 5...

เว็บไซต์ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงธุรกิจของคุณง่ายขึ้น

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ วิธีที่จะทำให้นำไปสู่การขายที่มีศักยภาพมากขึ้น นั่นคือวิธีที่ “เว็บไซต์”ของคุณจะช่วยขาย คุณสามารถดึงดูดผู้คนจำนวนมากมายัง เว็บไซต์ของคุณ โดยการอัพเดตสินค้า ราคา และเขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งเว็บไซต์ของคุณมีข้อมูลมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นในการเพิ่มยอดขายของคุณ

Responsive

เว็บไซต์ที่ตอบสนองขนาดของหน้าจอ ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทุกคนที่มีอุปกรณ์ดิจิทัล

Domain Name

โดเมน เนม เป็นการเข้าผ่าน www.ชื่อบริษัทของคุณ.com ซึ่งคุณสามารถตั้งชื่อเว็บไซต์ของคุณได้เอง

CMS

โพสต์ คือ เนื้อหาบล็อก บนระบบเว็บไซต์บริษัทของคุณ ซึ่งคุณสามรถที่จะแชร์เรื่องราวหรือเขียนรีวิว ผ่านระบบ CMS

Clean Code

โค้ดสะอาด ปลอดภัย ธีมลิขสิทธิ์ ทำให้เว็บไซต์ของคุณทำงานได้อย่างเสถียร ราบรื่น

Warranty

รับประกันในส่วนของไฟล์โค้ด ในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือ Error ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์

Free Updates

อัพเดทระบบเว็บไซต์ เมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ คุณสามารถอัพเดทั้งในส่วนของระบบเว็บ และปลั๊กอิน

บทความล่าสุด

 

Time to live (TTL) คืออะไร

Time to live (TTL) คืออะไร

Time to live (TTL) คือ ระยะเวลาหรือ "hops" ที่แพ็กเก็ตถูกตั้งค่าให้อยู่ภายในเครือข่ายก่อนที่จะทิ้งโดยเราเตอร์ TTL ยังใช้ในบริบทอื่นๆ รวมถึงการแคชCDNและการแคช DNS TTL ทำงานอย่างไร เมื่อมีการสร้างและส่งออกแพ็กเก็ตข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต...

Traceroute คืออะไร

Traceroute คืออะไร

Traceroute เป็นเครื่องมือวินิจฉัยเครือข่ายที่ใช้ในการติดตามเส้นทางแบบเรียลไทม์ที่ส่งโดยแพ็กเก็ตบนเครือข่าย IP จากต้นทางไปยังปลายทาง โดยรายงานที่อยู่ IP ของเราเตอร์ทั้งหมดที่ส่ง Ping ระหว่างนั้น Traceroute...

Mac Address คืออะไร

Mac Address คืออะไร

MAC ADDRESS คือ หมายเลขประจำตัวฮาร์ดแวร์ที่ระบุอุปกรณ์แต่ละเครื่องบนเครือข่ายโดยไม่ซ้ำกัน Mac Address ย่อมาจาก "Media Access Control Address" และไม่ใช่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ Apple Macintosh ซึ่ง mac address...

DNSSEC คืออะไร

DNSSEC คืออะไร

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) เป็นชุดข้อมูลจำเพาะของ Internet Engineering Task Force สำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

SMTP คืออะไร

SMTP คืออะไร

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) คือ แอปพลิเคชันที่มีจุดประสงค์หลักในการส่งรับและ / หรือส่งต่ออีเมลขาออกระหว่างผู้ส่งและผู้รับอีเมล  SMTP Server จะมีที่อยู่ที่สามารถกำหนดโดยโปรแกรมรับส่งเมลหรือแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานและโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบ...