SMTP คืออะไร

SMTP คืออะไร

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) คือ แอปพลิเคชันที่มีจุดประสงค์หลักในการส่งรับและ / หรือส่งต่ออีเมลขาออกระหว่างผู้ส่งและผู้รับอีเมล  SMTP Server จะมีที่อยู่ที่สามารถกำหนดโดยโปรแกรมรับส่งเมลหรือแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานและโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบ...
Rocky Linux คืออะไร ?

Rocky Linux คืออะไร ?

Rocky Linux เป็นระบบปฏิบัติการขององค์กรชุมชนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ bug-for-bug 100% ที่เข้ากันได้กับการแจกจ่าย Linux ระดับองค์กรชั้นนำของอเมริกาในขณะนี้ซึ่งพันธมิตรปลายน้ำได้เปลี่ยนทิศทางไปแล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างเข้มข้นโดยชุมชน Rocky Linux นำโดย Gregory Kurtzer...
EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) คืออะไร

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) คืออะไร

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) คือ แพคเกจพิเศษที่สร้างโดย Fedora ที่สร้างรักษาและจัดการชุดแพ็คเกจเพิ่มเติมคุณภาพสูงสำหรับ Enterprise Linux โดย EPEL ไม่เฉพาะเพียงแค่ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) , CentOS และ Scientific Linux (SL), Oracle...
Domain คืออะไร ?

Domain คืออะไร ?

โดเมน เนม (domain name) คือ ชื่อที่ใช้ระบุสำหรับเว็บไซต์ลงในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมล [email protected]) เพื่อไปค้นหาในระบบโดเมนเนมซีสเต็ม เพื่อระบุถึงไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้น ๆ...