SQL Injection คืออะไร ?

SQL Injection คืออะไร ?

SQL Injection เป็นเทคนิคการโจมตีที่ใช้เทคโนโลยี SQL เพื่อโจมตีฐานข้อมูลของระบบ เป็นการกรอกข้อมูลโจมตีโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการตรวจสอบจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การโจมตีด้วย SQL Injection เป็นอันตรายมากเนื่องจากผู้โจมตีสามารถสั่งคำสั่ง SQL ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังฐานข้อมูล...
สอนเขียน Shell Script พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

สอนเขียน Shell Script พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

Shell Script เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้สำหรับสร้างสคริปต์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Unix-based อื่นๆ เช่น macOS, FreeBSD, ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานอัตโนมัติหรือเรียกใช้คำสั่งต่างๆ โดยอัตโนมัติผ่านการรันสคริปต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น...
Array คืออะไร เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลอาร์เรย์

Array คืออะไร เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลอาร์เรย์

Array (อาร์เรย์) คือชุดของรายการที่จัดเก็บไว้ในตำแหน่งหน่วยความจำที่อยู่ติดกัน แนวคิดคือการจัดเก็บสิ่งของประเภทเดียวกันหลายรายการไว้ด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการคำนวณตำแหน่งของแต่ละองค์ประกอบโดยเพียงแค่เพิ่มค่าชดเชยให้กับค่าฐาน กล่าวคือ...
Network topology คืออะไร ?

Network topology คืออะไร ?

Network topology (โทโพโลยีเครือข่าย) คือโครงสร้างทอพอโลยีของเครือข่ายและอาจอธิบายได้ทางกายภาพหรือทางตรรกะ เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟ...
Time to live (TTL) คืออะไร

Time to live (TTL) คืออะไร

Time to live (TTL) คือ ระยะเวลาหรือ “hops” ที่แพ็กเก็ตถูกตั้งค่าให้อยู่ภายในเครือข่ายก่อนที่จะทิ้งโดยเราเตอร์ TTL ยังใช้ในบริบทอื่นๆ รวมถึงการแคชCDNและการแคช DNS TTL ทำงานอย่างไร เมื่อมีการสร้างและส่งออกแพ็กเก็ตข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต...