Web Server คืออะไร

Web Server คืออะไร

Web Server คือ Server ที่ให้บริการแจกจ่ายข้อมูลเว็บไซต์แก่ Client โดยอาศัยการทํางานแบบ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) เป็น Protocol เบื้องต้น ที่ทํางานบน Transmission Control Protocol (TCP) ที่ใช้ในการจัดรูปแบบ การรับส่ง การเชื่อมโยงไฟล์เว็บไซต์ และสื่อผสมต่างๆ...
วิธีทำ https directadmin (ฟรี ssl by Let’s Encrypt )

วิธีทำ https directadmin (ฟรี ssl by Let’s Encrypt )

วิธีทำ https directadmin (ฟรี ssl by Let’s Encrypt ) ที่เป็นแบบฟรี โดยปกติเราจะเข้าผ่าน http ได้ แต่เมื่อเข้าผ่าน https เว็บเบราเซอร์จะแจ้งเตือนว่าไม่ปลอดภัย เราก็จำต้องเข้าเว็บไซต์แบบไม่ปลอดภัย โดยคลิกที่ ” ขั้นสูง ” และไปยังเว็บไซต์ ...
Vesta CP (Vesta Control Panel) คืออะไร

Vesta CP (Vesta Control Panel) คืออะไร

VestaCP (Vesta Control Panel) คือ ระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์แบบฟรี vestacp สามารถจัดการได้ทั้ง เว็บเซิร์ฟเวอร์ เมลเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ และฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยกราฟฟิกอินเทอร์เฟซของ vestacp ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย...