Linux คืออะไร

Linux คืออะไร

Linux คือ ระบบปฏิบัติการฟรีโอเพ่นซอร์ส บนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ unix โดย Linus Torvalds ได้สร้าง Linux และด้วยความช่วยเหลือจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Linux จากทั่วโลก Linux คือ : FreeUnix โอเพ่นซอร์สระบบปฏิบัติการเครือข่าย...