SQL Injection คืออะไร ?

SQL Injection คืออะไร ?

SQL Injection เป็นเทคนิคการโจมตีที่ใช้เทคโนโลยี SQL เพื่อโจมตีฐานข้อมูลของระบบ เป็นการกรอกข้อมูลโจมตีโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการตรวจสอบจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การโจมตีด้วย SQL Injection เป็นอันตรายมากเนื่องจากผู้โจมตีสามารถสั่งคำสั่ง SQL ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังฐานข้อมูล...
สอนเขียน Shell Script พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

สอนเขียน Shell Script พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

Shell Script เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้สำหรับสร้างสคริปต์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Unix-based อื่นๆ เช่น macOS, FreeBSD, ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานอัตโนมัติหรือเรียกใช้คำสั่งต่างๆ โดยอัตโนมัติผ่านการรันสคริปต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น...
Active Directory Domain Services (AD DS)

Active Directory Domain Services (AD DS)

Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) คืออะไร ? Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) เป็นบทบาทเซิร์ฟเวอร์ใน Active Directory ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรจากเครือข่าย...
Array คืออะไร เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลอาร์เรย์

Array คืออะไร เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลอาร์เรย์

Array (อาร์เรย์) คือชุดของรายการที่จัดเก็บไว้ในตำแหน่งหน่วยความจำที่อยู่ติดกัน แนวคิดคือการจัดเก็บสิ่งของประเภทเดียวกันหลายรายการไว้ด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการคำนวณตำแหน่งของแต่ละองค์ประกอบโดยเพียงแค่เพิ่มค่าชดเชยให้กับค่าฐาน กล่าวคือ...
Visual Studio 2022 สำหรับ Apple Silicon

Visual Studio 2022 สำหรับ Apple Silicon

Visual Studio 2022 สำหรับ Mac 17.0 รองรับ macOS UI และ Apple Silicon Microsoft ได้ประกาศเปิดตัวVisual Studio 2022 สำหรับ Mac 17.0 แล้ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ รวมถึง macOS UI ดั้งเดิมและการรองรับโปรเซสเซอร์ Apple Silicon ตามที่บริษัทระบุ...