Site Map (แผนผังเว็บไซต์) คืออะไร

Site Map (แผนผังเว็บไซต์) คืออะไร

Site Map (แผนผังเว็บไซต์ , แผนที่เว็บไซต์) คือ รูปแบบของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้และเครื่องมือค้นหาในการสำรวจเว็บไซต์ แผนผังไซต์ (Site Map) สามารถเป็นรายการลำดับขั้นของหน้าเว็บ (พร้อมลิงค์) ที่จัดเรียงตามหัวข้อแผนภูมิองค์กรหรือเอกสาร XML...
WhatRuns คืออะไร

WhatRuns คืออะไร

WhatRuns คือ ส่วนขยาย สำหรับเบราว์เซอร์ Chrome หรือ Chrome Extensions ที่ช่วยให้คุณทราบถึงเทคโนโลยีและส่วนประกอบที่ใช้กับเว็บไซต์นั้น ๆ โดย WhatRuns...