บทความ & ข่าว

Apache Spark คืออะไร ?What-is-Apache Spark-คืออะไร.jpg

Apache Spark คืออะไร ?

Apache Spark คือ ระบบประมวลผลแบบคลัสเตอร์ที่ทำงานบน Apache Hadoop, Apache Mesos, Kubernetes และ Apache Spark ยังสามารถทำงานในโหมด Standalone และบน Cloud ได้อีกด้วย ซึ่ง Apache Spark รวดเร็วและใช้งานง่าย ให้บริการ API ระดับสูงใน Java, Scala, Python และ R และเอ็นจิ้นที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีที่สุดที่รองรับกราฟการทำงานทั่วไป นอกจากนี้ยังสนับสนุนชุดสมบูรณ์ของเครื่องมือระดับสูงรวมทั้งจุดประกาย SQLสำหรับ SQL และการประมวลผลข้อมูลที่มีโครงสร้าง MLlib สำหรับการเรียนรู้เครื่อง GraphX สำหรับการประมวลผลกราฟและ Spark Streaming

ลิงค์สำหรับการดาวนืโหลด Apache Spark : https://spark.apache.org/downloads.html

 


url : https://aoostudio.com/single-blog.php?id=74