Blog

URL (Uniform Resource Locator) คืออะไรwhat-is-url-คืออะไร.jpg

URL (Uniform Resource Locator) คืออะไร

URL (Uniform Resource Locator) หรือที่เราเรียกว่าที่อยู่เว็บ คือ การอ้างอิงไปยังทรัพยากรบนเว็บ ที่ระบุสถานที่ของตนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และกลไกสำหรับการเรียกมันว่า URL คือตัวระบุทรัพยากรที่มีรูปแบบเฉพาะ(URI) บางประเภท แม้ว่าหลายคนจะใช้คำสองคำแทนกันก็ตาม URLs เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในการอ้างอิงหน้าเว็บ ( http , https ) แต่ยังใช้สำหรับการถ่ายโอนไฟล์ ( ftp ), อีเมล ( mailto ) การเข้าถึงฐานข้อมูล ( JDBC) และแอพพลิเคชันอื่น ๆ อีกมากมาย

ส่วนใหญ่เว็บเบราเซอร์แสดง URL ของหน้าเว็บดังกล่าวข้างต้นหน้าในแถบที่อยู่ URL ทั่วไปอาจมีฟอร์ม 

https://www.example.com/index.php 
ซึ่งระบุโปรโตคอล  http , https ชื่อโฮสต์ : www.example.com และชื่อไฟล์ เช่น : index.html , index.php
.

บริการทำเว็บไซต์บริษัท ทำเว็บธุรกิจ เว็บไซต์องค์กร บริการด้านการตลาดออนไลน์ จดโดเมน อีเมล์บริษัท Google Workspace ฝากวางเครื่อง (Co-Location)

Zixzax.net บริการออกแบบเว็บไซต์

Zixzax.net by AooStudio.com ให้บริการออกแบบเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์เขียนบทความได้ เว็บไซต์ท่องเที่ยว เว็บไซต์จองที่พัก ทำเว็บไซต์ขายของ ออกแบบตามใจคุณ แถมฟรี SSL Certicate
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : www.zixzax.net

ราคาเริ่มต้นที่ 8,500 เพิ่มเพื่อน