บทความ & ข่าว

Api (Application programming interface) คืออะไรapi-what-is-คืออะไร.png

Api (Application programming interface) คืออะไร

Api (Application programming interface) คือ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ หมายถึง วิธีการที่ระบบปฏิบัติการ ไลบรารี หรือบริการอื่นๆ เปิดให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อเรียกใช้งานได้ หรือที่เรียกว่าโปรโตคอลการสื่อสาร และเครื่องมือสำหรับการสร้างซอฟแวร์ โดยทั่วไปแล้ว จะเป็นชุดของวิธีการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างส่วนประกอบต่างๆ API ที่ดีทำให้ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ API อาจเป็นระบบ Web-based, ระบบปฏิบัติการ , ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ห้องสมุด

ข้อกำหนด API ได้หลายรูปแบบ แต่มักจะมีรายละเอียดสำหรับการปฏิบัติ , โครงสร้างข้อมูล , การเรียนวัตถุ , ตัวแปรหรือโทรทางไกล POSIX , Windows APIและASPIเป็นตัวอย่างของรูปแบบต่างๆของ API เอกสารสำหรับ API มักมีให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้และการใช้งาน

 


url : https://aoostudio.com/single-blog.php?id=41