บทความ & ข่าว

redirect http ไป httpshttps.png

redirect http ไป https

redirect http ไป https โดยใช้ไฟล์ .htaccess (สร้างไฟล์ชื่อ .htaccess หรือแก้ไขไฟล์ในกรณีที่มีไฟล์อยู่บน host แล้ว) สามารถใช้งานได้ในบาง hosting ขึ้นอยู่กับผู่ให้บริการ Hosting นั้นๆ

นำสคริปท์ดังต่อไปนี้ วางในไฟล์ .htaccess / จากนั้นกด save


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

 

 


url : https://aoostudio.com/single-blog.php?id=3