บทความ & ข่าว

zixzax.net by Aoostudio.com บริการออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ แก้ไขเว็บไซต์
Zixzax.net บริการออกแบบเว็บไซต์

Zixzax.net by AooStudio.com ให้บริการออกแบบเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์เขียนบทความได้ เว็บไซต์ท่องเที่ยว เว็บไซต์จองที่พัก ทำเว็บไซต์ขายของ ออกแบบตามใจคุณ แถมฟรี SSL Certicate .
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : www.zixzax.net

ราคาเริ่มต้นที่ 3300 จ่ายครั้งเดียวจบ เพิ่มเพื่อนmysqli connect (php) คืออะไร ?php-mysqli.png

mysqli connect (php) คืออะไร ?

mysqli connect (php) คือ เวอร์ชันการเชื่อต่อกับฐานข้อมูลในปัจจุบัน และรองรับ PHP5+ โดย MySQL ถูกเลิกใช้ในปี 2012 

ตัวอย่างการสร้างฟังก์ชัน PHP mysqli_connect () เพื่อเปิดการเชื่อมต่อใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ MySQL: ดังต่อไนี้

<?php $con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
  {
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
  }
?>

ความหมายและการใช้งาน

ฟังก์ชัน mysqli_connect () จะเปิดการเชื่อมต่อใหม่เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ MySQL

Parameter Description
host ตัวเลือก. ระบุ ชื่อโฮสต์ หรือ ที่อยู่ IP (โดยปกติจะใช้ " localhost ")
username ตัวเลือก. ระบุ MySQL username (ชื่อผู้ใช้ database)
password ตัวเลือก.  ระบุ MySQL password (รหัสผ่าน database)
dbname ตัวเลือก.  ระบุ ชื่อฐานข้อมูล (database) ที่ต้องการเชื่อมต่อ
port ตัวเลือก.  ระบุ หมายเลย port  to attempt to connect to the MySQL server
socket ตัวเลือก.  ระบุ socket หรือ named pipe to be used

 

 

 


url : https://aoostudio.com/single-blog.php?id=1