shell script (เชลล์ สคริปท์) คืออะไร-ssh

shell script (เชลล์ สคริปต์) คืออะไร

shell script (เชลล์ สคริปต์) คือ โปรแกรมหน่ึงบนระบบ unix/linux ซึ่ง shell script ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (interface) ระหว่างผู้ใช้กับระบบปฏิบัติการunix/linux (เคอร์เนล)ซึ่ง Shell ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของเคอร์เนล แต่ใช้เคอร์เนลในการประมวลผล ผู้ใช้สามารถสั่งงานระบบปฏิบัติการได้โดยผ่านทาง secure shell เท่านั้น โปรแกรม Secure Shell ยังมีคุณสมบัติของ Shell Programming Language ทำให้ผู้ใช้สามารถนำคำสั่งต่างๆ ของ Shell มาเขียนโปรแกรมเก็บเป็นไฟล์ไว้ได้ เรียกว่า “shell script (เชลล์ สคริปต์)”

ตัวอย่างไฟล์ shell sript (เชลล์ สคริปต์)

#!/bin/bash
# Aoo Basic installation wrapper # Version 1.0.0.5
# Script Developed by Apivat Pattana-Anurak
# SysAdmin & Programmer # Thailand # Bangkok
# https://www.aoostudio.com

################## Step1 basic install & update ####################
# install
yum install screen -y
yum -y install epel-release
yum install net-tools -y
yum install whois -y

# update os
yum -y update

การเขียนเชลล์สคริปท์ (Shell Scripting)

ประเภทของ Shell (เชลล์)ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

  • Bourne shell (/bin/sh) เป็น Shell ในยุคแรกๆ ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย มีการกาหนดโครงสร้างภาษาคล้าย ๆกับภาษาอัลกอ(AlgoLanguage)สามารถเขียนเป็น shellscript ได้ และยังเป็นเชลลม์าตราฐานที่มีในระบบปฏิบัติการย Unix ทุกตyวและยังสามารถย้าย shell script ไปยัง Unix ระบบอื่นได้โดยไม่ต้องแก้ไขสคริปท์ Bourne shell จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ $ ”
  • C shell (/bin/csh) เป็น Shell ที่พัฒนาข้ึนมาหลังจาก Bourne shell มีรูปแบบคำสั่งและไวยากรณ์เหมือนกับภาษาซี (C Language) มีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย สะดวก อีกทั้งยังสามารถควบคุมการไหลของข้อมูลได้ดีกว่า Bourneshell และยังมีความสามารถในการ เรียกใช้คำสั่งท่ีใช้ไ้ปแล้ว C shel จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ % ”
  • Kornshell คอร์นเชลล์ (/bin/ksh) เป็น shell ที่พัฒนามาจากต้นแบบของ Bourneshell และ CShell สามารถทางานใน function ของ Bourne shell ได้ทกอย่าง การเขียน shell script ทำได้ง่าย และรัดกุมข้ึน สามารถนำคำสั่งที่ใช้ไปแล้ว กลับมา execute ใหม่ได้ ถือได้ว่า Korn shell เป็นการรวมเอาข้อดีของ Bourneshell และ CShell เข้ามาไว้ด้วยกัน แต่ไม่ได้มีในUNIX ทุกตัว Kornshell จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ $ ”
  • Bourne again shell หรือ bash (แบช)  /bin/bash หรือ /usr/local/bin/bash เป็นการเอา Bourne shell กลับมาพัฒนาใหม่ ทำให้สามารถทำงานแบบ line editing ได้ และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกหลายอย่าง bashshell น้ีไม่ใช่มาตรฐานของ Unix Shell แต่เป็น default shell ของ linux ในปัจจุบัน Bash จะมี default prompt เป็นเครื่องหมาย “ # หรือ $ ”

CLI

March 28, 2021

ads aoostudio สนใจลงลงโฆษณา
ads aoostudio สนใจลงลงโฆษณา
zixzax ทำเว็บไซต์ - ออกแบบเว็บไซต์ - ตัวอย่างเว็บไซต์

Aoo Studio รับทำเว็บไซต์

Zixzax.net ให้บริการออกแบบเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์เขียนบทความได้ เว็บไซต์ท่องเที่ยว เว็บไซต์จองที่พัก ทำเว็บไซต์ขายของ ออกแบบตามใจคุณ แถมฟรี SSL Certicate
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : www.zixzax.netคำสั่ง Linux เบื้องต้น | Linux Command Line

คำสั่ง Linux เบื้องต้น | Linux Command Line

คำสั่ง Linux เบื้องต้น | Linux Command Line สำหรับการสั่งงาน Linux ผ่าน command line (CLI) จะมีรูปแบบการใชค้า สั่งดังน้ี command [-option] [parameter] command คือ คำสั่ง-option เป็น การระบุถึงตัวเลือก (Option)...

วิธีตั้งค่าเครือข่าย บน linux | Setting Network Linux Command Line (set ip linux

วิธีตั้งค่าเครือข่าย บน linux | Setting Network Linux Command Line (set ip linux

วิธีตั้งค่าเครือข่าย บน linux | Setting Network Linux (set ip linux) Centos5/Centos6/Centos7 / Ubuntu , Debian , RedHat ด้วยคำสั่ง Command Line ให้ใช้คำสั่ง  vi /etc/sysconfig/network-scripts/กดปุ่มTab 2ครั้ง เพื่อแสดงรายการInterface และให้เข้าไปที่ไฟล์แรกที่แสดง...

sudo คืออะไร ?

sudo คืออะไร ?

sudo (ซูโด)คือ คำสั่งอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้รันคำสั่งเป็นผู้ใช้ superuser (sudo)หรือผู้ใช้อื่นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความปลอดภัย ผู้ใช้ที่พูดถึง ID ผู้ใช้จริง (ไม่ได้มีประสิทธิภาพ) ถูกใช้เพื่อกำหนดชื่อผู้ใช้ด้วย ที่จะสอบถามนโยบายความปลอดภัย...

เว็บไซต์ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงธุรกิจของคุณง่ายขึ้น

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ วิธีที่จะทำให้นำไปสู่การขายที่มีศักยภาพมากขึ้น นั่นคือวิธีที่ “เว็บไซต์”ของคุณจะช่วยขาย คุณสามารถดึงดูดผู้คนจำนวนมากมายัง เว็บไซต์ของคุณ โดยการอัพเดตสินค้า ราคา และเขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งเว็บไซต์ของคุณมีข้อมูลมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นในการเพิ่มยอดขายของคุณ

Responsive

เว็บไซต์ที่ตอบสนองขนาดของหน้าจอ ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทุกคนที่มีอุปกรณ์ดิจิทัล

Domain Name

โดเมน เนม เป็นการเข้าผ่าน www.ชื่อบริษัทของคุณ.com ซึ่งคุณสามารถตั้งชื่อเว็บไซต์ของคุณได้เอง

CMS

โพสต์ คือ เนื้อหาบล็อก บนระบบเว็บไซต์บริษัทของคุณ ซึ่งคุณสามรถที่จะแชร์เรื่องราวหรือเขียนรีวิว ผ่านระบบ CMS

Clean Code

โค้ดสะอาด ปลอดภัย ธีมลิขสิทธิ์ ทำให้เว็บไซต์ของคุณทำงานได้อย่างเสถียร ราบรื่น

Warranty

รับประกันในส่วนของไฟล์โค้ด ในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือ Error ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์

Free Updates

อัพเดทระบบเว็บไซต์ เมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ คุณสามารถอัพเดทั้งในส่วนของระบบเว็บ และปลั๊กอิน

บทความล่าสุด

 

Rocky Linux คืออะไร ?

Rocky Linux คืออะไร ?

Rocky Linux เป็นระบบปฏิบัติการขององค์กรชุมชนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ bug-for-bug 100% ที่เข้ากันได้กับการแจกจ่าย Linux ระดับองค์กรชั้นนำของอเมริกาในขณะนี้ซึ่งพันธมิตรปลายน้ำได้เปลี่ยนทิศทางไปแล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างเข้มข้นโดยชุมชน Rocky Linux นำโดย Gregory Kurtzer...

Site Map (แผนผังเว็บไซต์) คืออะไร

Site Map (แผนผังเว็บไซต์) คืออะไร

Site Map (แผนผังเว็บไซต์ , แผนที่เว็บไซต์) คือ รูปแบบของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้และเครื่องมือค้นหาในการสำรวจเว็บไซต์ แผนผังไซต์ (Site Map) สามารถเป็นรายการลำดับขั้นของหน้าเว็บ (พร้อมลิงค์) ที่จัดเรียงตามหัวข้อแผนภูมิองค์กรหรือเอกสาร XML...

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) คืออะไร

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) คืออะไร

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) คือ แพคเกจพิเศษที่สร้างโดย Fedora ที่สร้างรักษาและจัดการชุดแพ็คเกจเพิ่มเติมคุณภาพสูงสำหรับ Enterp

Domain คืออะไร ?

Domain คืออะไร ?

โดเมน เนม (domain name) คือ ชื่อที่ใช้ระบุสำหรับเว็บไซต์ลงในคอมพิวดตอร์แม่ข่าย (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมล [email protected]

nPerf คืออะไร

nPerf คืออะไร

nPerf คือแอปพลิเคชั่นสำหรับทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต ซึ่ง nPerf มีในเวอร์ชั่น Web Application , Application บน Android , IOS ซึ่งระบบของ nper

CDN (Content Delivery Network) คืออะไร

CDN (Content Delivery Network) คืออะไร

CDN (Content Delivery Network) คือ ระบบการกระจายการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ที่ส่งหน้าเว็บไซต์และเนื้อหาข้อมูล ให้กับผู้ใช้ ตามที่ตั้งทางภูมิศาส